swiss logoecorys logobaltyk logoblank imgprojekt lubelskie
Biuro Projektu "Lubelskie Forum - Aktywni Obywatele"        ul. 3 Maja 10/6,       20-078 Lublin,       tel. 791 306 086,       tel./fax. 81 534 70 04,       forum@flop.lublin.pl,       www.forumlublin.eu

 
MAPA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
W LUBLINIE

 

Wybierz OKRĘG

KALENDARZ

August 2021
MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

LICZBA ODWIEDZIN
Odsłon: 5407 (Dzisiaj: 5)
 

Lubelskie Porozumienie Organizacji Pozarządowych

 

Aktualności LPOP

_________________________________________________________

W dn. 15 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie plenarne Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60

W dn. 25 lutego 2014 r. o godz. 12.00 odbyło się Zebranie Plenarne Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (LPOP) w Hotelu Victoria Lublin

W dn. 4 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 16.00 odbyło się Zebranie Plenarne Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (LPOP) w Lublinie w Ratuszu przy ul. Łokietka 1, sala nr 3

ZAPRASZAMY w dn. 4 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 16.00 organizacje pozarządowe na zebranie Plenarne Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (LPOP), które odbędzie się w Lublinie w Ratuszu przy ul. Łokietka 1, sala nr 3

W dn. 29.08.2013 r. odbyło się w Lublinie w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60 Zebranie Plenarne Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych

ZAPRASZAMY w dn. 29.08.2013 r. (czwartek) o godz. 15.00 organizacje pozarządowe na zebranie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (LPOP) w Lublinie w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60, Sala Widokowa XI p.

W dn. 24 maja 2013 r. o godz. 16.00 w lubelskim Ratuszu przy Pl. Łokietka w sali nr 2, odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne poświęcone przygotowaniom do Kongresu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubelskiego

ZAPRASZAMY na spotkanie organizacyjne Kongresu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubelskiego w dn. 24 maja 2013 (piątek) o godz. 16.00 w Ratuszu w Lublinie przy Pl. Łokietka w sali nr 2.

W dn. 26.02.2013 r. o godz. 16.30 odbyło się w Lublinie, w Pubie Art&Whisky przy ul. Wojska Polskiego 5, zebranie organizacji pozarządowych zainteresowanych działalnością w Lubelskim Porozumieniu Organizacji Pozarządowych

ZAPRASZAMY w dn. 26.02.2013 r. (wtorek) o godz. 16.30 organizacje pozarządowe na spotkanie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych w Lublinie w Pubie Art&Whisky przy ul. Wojska Polskiego 5

W dn. 31 stycznia 2013 r. odbyło się o godz. 16.00 spotkanie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych w Ratuszu przy Pl. Łokietka 1 w Sali nr 3

ZAPRASZAMY wszystkie zainteresowane organizacje w dn. 31 stycznia 2013 r. (czwartek) na spotkanie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w Ratuszu przy Pl. Łokietka 1, o godz. 16.00 w Sali nr 3

 

Preambuła LPOP

_________________________________________________________

 

Przekonani o potrzebie integracji i konsolidacji działań środowiska lubelskich organizacji pozarządowych oraz wzmacniania poczucia przynależności i tożsamości Trzeciego Sektora, które zostały wyrażone w dn. 18 lutego 2012 r. podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych w Lublinie, deklarujemy wzajemną współpracę w ramach Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych. Jednocześnie, działając w duchu partnerstwa, jesteśmy otwarci na współpracę międzysektorową i wspieranie działań reprezentantów mieszkańców Lublina i ich organizacji.

 

Cele i zadania LPOP

________________________________________________________

 

 1. Działanie na rzecz rozwoju i integracji sektora pozarządowego w Lublinie.
 2. Wspieranie organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego miasta Lublin.
 3. Tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich, oraz rozwoju wolontariatu.
 4. Wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem wszystkich szczebli oraz innymi podmiotami sektora finansów publicznych i biznesu.
 5. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych samorządu wszystkich szczebli.
 6. Informowanie, doradzanie, szkolenie oraz inicjowanie partnerstw w rozwiązywaniu problemów społecznych, wzmacniających rozwój lokalny.
 7. Współpraca na rzecz rozwoju miasta Lublin.
 8. Integrowanie i wspieranie organizacji członkowskich.
 9. Przekazywanie istotnych dla organizacji członkowskich informacji oraz pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy nimi.
 10. Koordynowanie współpracy organizacji członkowskich poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów przy realizacji poszczególnych zadań oraz pracy grup problemowych i obszarów tematycznych.
 11. Edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja.
 12. Wspieranie przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową oraz sektor prywatny.

 

Sekretariat Techniczny LPOP

________________________________________________________

 

 1. Organem uprawnionym do prowadzenia spraw i reprezentowania LPOP jest Sekretariat Techniczny.
 2. Sekretariat Techniczny tworzy 3 do 5 Członków LPOP wybieranych przez Zebranie Plenarne Członków w głosowaniu jawnym. Wybór składu Sekretariatu dokonywany jest w drodze uchwały Zebrania Plenarnego podjętej większością bezwzględną głosów przy jednoczesnej obecności nie mniej niż 50 % Członków.
 3. Sekretariat powołany zostaje na czas określony – 1 rok. Zmiany składu Sekretariatu następują na zasadach określonych w pkt. 13 Regulaminu.
 4. Sekretariat Techniczny zobowiązany jest do składania sprawozdania z działalności LPOP co najmniej raz na 3 miesiące.

 

Jak wstąpić do LPOP?

________________________________________________________

 

Członkiem LPOP może być organizacja pozarządowa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działającą na rzecz społeczności miasta Lublin, która złożyła pisemną deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Regulamin LPOP.DOC

Regulamin LPOP.PDF

Deklaracja LPOP.DOC

Deklaracja LPOP.PDF

Rejestr członków LPOP_2013.PDF

 

Rejestr członków Lubelskiego Porozumienia  Organizacji Pozarządowych

_________________________________________________________

 

 

 

 

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych 0/ Lublin

 

Ul. Wojciechowska 5A/31,

20-704 Lublin

dorsadowska@gmail.com

www.zp.info.pl

KRS: 0000216874

REGON: 015841699

NIP: 113-251-84-21

 

 1. Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Krótka 4,

20-077 Lublin

Tel./fax.: 81 532 15 72

info@lot.lublin.pl

www.lot.lublin.pl

 

KRS: 0000302369

REGON: 060365433

NIP: 946-25-52-224

 

 1. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Ul. Krakowskie Przedmieście 53,

20-076 Lublin

Tel./fax.: 81 534 70 04

biuro@flop.lublin.pl

www.flop.lublin.pl

 

KRS: 0000009613

REGON: 431238297

NIP: 712-25-96-144

 

 1. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”

Ul Narutowicza 74a,

20-019 Lublin

Tel./fax.: 81 532 79 79

tacysami@op.pl

KRS: 0000086057

REGON: 430943378

NIP: 712-23-73-674

 

 1. Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Ul. Wojciechowska 5a/7,

20-704 Lublin

Tel.: 669 006 777

lsrr.lublin@wp.pl

KRS: 0000220142

REGON: 432737217

NIP: 712-29-07-124

 

 1. Fundacja Współpracy Regionalnej “EUROPROGRES”

Ul. Sądowa 2/3,

20-027 Lublin

Tel.: 603 903 905

michal.przepiorka@gmail.com

KRS: 0000337222

REGON: 060527746

NIP: 712-31-82-321

 

 1. Fundacja Wolności

Ul. Jasna 2/7,

20-323 Lublin

Tel.: 513 979 597

kontakt@fundacjawolnosci.org

www.fundacjawolnosci.org

KRS: 0000428743

REGON: 061444494

NIP: 712-23-72-946

 

 1. Fundacja Dla Jedności

Ul. Balladyny 6/11,

20-601 Lublin

Tel.: 501 201 165

dlajednosci@gmail.com

www.dlajednosci.org

KRS: 0000363456

REGON: 060659212

NIP: 712-32-20-464

 

 1. Fundacja „Przestrzeń dla Ciebie”

Drzewce Kolonia 36a,

24-150 Nałęczów

Tel.: 606 226 925

biuro@fpdc.pl

www.fpdc.pl

KRS: 0000346939

REGON: 060571820

NIP: 716-278-21-95

 

 1. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń”
 

Ul. Przyjaźni 14/6,

20-314 Lublin

Tel.: 502 479 367

piotrmarzeda@op.pl

KRS: 0000409992

REGON: 061381144

NIP: 946-26-42-051

 

 1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Ul. Peowiaków 10/9,

20-007 Lublin

Tel.: 81 534 65 83

biuro@klanza.org.pl

www.klanza.org.pl

KRS: 0000009970

REGON: 430465878

NIP: 946-11-83-262

 

 1. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

Ul. Zielona 3,

20-082 Lublin

Tel.: 081 532 64 37

bractwo@albert.lublin.pl

www.albert.lublin.pl

KRS: 0000135612

REGON: 430852760

NIP: 712-23-86-398

 

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DoKwadratu

Ul. Lotnicza 4/5,

20-322 Lublin

Tel.: 607 996 056

dokwadratu@gmail.com

KRS: 0000443371

REGON: 061495971

NIP: 926-64-20-45

 

 1. Stowarzyszenie ”Carpe Diem”
 

Ul. Noskowskiego 4 /15,

20-858 Lublin

Tel.: 508 088 171

warchulski.rafal@gmail.com

KRS: 0000355646

REGON: 060617136

NIP: 712-32-07-044

 

 1. Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” O/o Lublin

Ul. J. Bema 1/5,

20-045 Lublin

Tel.: 081 441 10 31

lubelski@civitaschristiana.pl

www.lubelski.civitaschristiana.pl

KRS: 0000028395

REGON: 007025581

NIP: 526-17-39-362

 

 1. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Ul. Jezuicka 4/9,
20-113 Lublin

Tel.: 81 534 66 31, Fax.: 81 532 90 18

biuro@fsd.lublin.pl

www.fsd.lublin.pl

KRS: 0000094228

REGON: 004173022

NIP: 712-01-67-025

 

 1. Fundacja Błogosławieni Ubodzy
 

Nowy Radzic 9,

21-077 Spiczyn

Tel.: 788 619 085

gosiazm@op.pl

KRS: 0000390806

REGON: 060784182

NIP: 5050120878

 

 1. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Ul. Klonowica 6/2,

20-442 Lublin

Tel.: 81 748 60 11

artos@autograf.pl

www.artosfundacja.org.pl

KRS: 0000003374

REGON: 432262725

NIP: 946-23-03-099

 

 1. Fundacja „Pomoc Potrzebującym”
 

Ul. Okopowa 6 lok. 14,

20-022 Lublin

Tel.: 81 536 90 01

maria.wawer@op.pl

KRS: 0000245182

REGON: 060080446

NIP: 712-29-80-322

 

 1. Lubelski Klub Jeździecki

Ul. Ciepła 7,

20-403 Lublin

Tel.: 509 151 071

lubelski.klub.jezdziecki@wp.pl

www.lkj.lublin.pl

REGON: 001059202

NIP: 946-19-00-775

 

 1. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 

Ul. Towarowa 19,

20-205 Lublin

Tel.: 81 444 45 44

edyta.dlugosz@wp.pl

www.lsa.lublin.pl

KRS: 0000007966

REGON: 431123832

NIP: 946-22-60-817

 

 1. Fundacja „Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego”

Ul. Baśniowa 31/27,

20-802 Lublin

Tel.: 508 286 139

m.olszowy@iairs.pl

fundacja@iairs.pl

www.iairs.pl

KRS: 0000410242

REGON: 061383284

NIP: 712-32-70-083

 

 1. Lubelskie Ligi Futsalu
 

Ul. Orla 12 A,

20-022 Lublin

Tel.: 81 307 04 70, 788 085

lubelskie.ligi.futsalu@gmail.com

www.llf.hpark.pl

KRS: 169/2013 (wpis do ew. klubów sportowych Prezydenta Miasta Lublin)

REGON: 061592645

NIP: 712-32-80-561

 

 1. Fundacja Hipokrates

Ul. Wojciechowska 5,

20-704 Lublin

Tel.: 81 440 31 12

 poczta@fundacjahipokrates.org.pl

www.fundacjahipokrates.org.pl  

KRS: 0000252816

REGON: 060113460

NIP: 712-30-01-101

 

25. Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów "Zimne Doły"

 

ul. Rogińskiego 43a,

20-707 Lublin

Tel.: 601 165 278

sowzimnedoly@wp.pl

www.sowzimnedoly.republika.pl

KRS: 0000408155

 

26. Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku

ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

Tel. 534 804 123

basia.halszka@gmail.com

www.udwlublin.wordpress.com

KRS:0000454651

REGON: 061532241

NIP: 712-32-77-323

 

27. Fundacja "W Drodze"

 

Ul. Cienista 43C

20-515 Lublin

wdrodze@outlook.com

KRS: 0000499212

REGON: 061650868

 

28. Uczniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP 51 Lublin

 

ul. Bursztynowa 22

20 - 576 Lublin

Tel. 501 002 663

ukswidok@ukswidok.pl

www.ukswidok.pl

KRS: 0000275745

 

29. Brama Wschodu

 

ul. 1 Maja 15,

21-100 Lubartów

Tel.: 68 425 773

bramawschodu@gmail.com

KRS: 0000440453

REGON: 061637566

NIP: 7142044548

 

30. Fundacja Na Rzecz Seniorów "Bonum Vitae"

 

ul. Kazimierza wielkiego 1/20,

20-611 Lublin

Tel.: 690 432 590

fundacja@bonumvitae.org.pl

www.bonumvitae.org.pl

KRS: 0000449420