swiss logoecorys logobaltyk logoblank imgprojekt lubelskie
Biuro Projektu "Lubelskie Forum - Aktywni Obywatele"        ul. 3 Maja 10/6,       20-078 Lublin,       tel. 791 306 086,       tel./fax. 81 534 70 04,       forum@flop.lublin.pl,       www.forumlublin.eu

 
MAPA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
W LUBLINIE

 

Wybierz OKRĘG

KALENDARZ

September 2021
MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

LICZBA ODWIEDZIN
Odsłon: 8255 (Dzisiaj: 3)
 

Porady obywatelskie

 

Dzielnicowe Punkty Porad Obywatelskich w Lublinie

_________________________________________________________

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie mobilnych punktów doradczo-konsultacyjnych dla mieszkańców i ich organizacji w 27 dzielnicach Lublina

Porady obywatelskie (indywidualne/grupowe) będą świadczone w wymiarze śr. 6 godz./NGOs i 3 godz./osobę fizyczna, w:

 • Biurze projektu,
 • w siedzibach organizacji pozarządowych,
 • w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin,
 • w miejscach wskazanych przez zainteresowanych

 

 

 

 

Doradcy kluczowi udzielający porad obywatelslkich

_________________________________________________________

1. WOJCIECH DEC

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydz. Mechaniki Precyzyjnej, studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami EFS” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studiów podyplomowych „Ekonomia Społeczna” w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” na Politechnice Warszawskiej Wydz. Geodezji i Kartografii – Instytut Geodezji Gospodarczej. Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 10797.

Ekspert ds. e-usług publicznych w projekcie „Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim” współfinansowanym ze środków programu Wsparcie Demokracji 2013 Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. Członek Zespołu ds. partycypacji Miasta Lublin, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, członek Podkomitetu Monitorującego PO KL Woj. Lubelskiego na l. 2007-13, członek Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w woj. lubelskim przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej, członek Komitetu Sterującego z ramienia organizacji pozarządowych w programie „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo -wychowawczych” realizowanym przez ROPS w Lublinie.

Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, członek Zarządu Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • zarządzanie projektami społecznymi
 • współpraca międzysektorowa
 • porady dla organizacji pozarządowych
 • ekonomia społeczna
 • obywatel a instytucja
 • partycypacja społeczna
 • zarządzanie nieruchomościami

 

KONTAKT:

Kom. 668 548 249

wojciech.dec@wp.pl

 


2. DOROTA GOLAN

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska „Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-1997 napisana pod kierunkiem dr Sebastiana Kwietnia, obroniona z wynikiem bardzo dobrym. Posiadaczka licencji Komisji Nadzoru Finansowego oraz certyfikatu European Financial Guide, Asystent Finansowy - Ekspert w doborze produktów finansowych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Nadto jej zainteresowania z dziedziny nauk prawnych oscylują wokół prawa osobowego, umów ubezpieczeniowych i kredytowych, wybranych instytucji prawa spadkowego – szeroko pojętej dziedziny prawa cywilnego, a także sprawy komornicze.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • prawo rodzinne
 • prawo cywilne
 • sprawy komornicze
 • zarys prawa podatkowego
 • oraz ogólne porady obywatelskie.

 

KONTAKT:

 


3. SEBASTIAN IGNASZCZAK

Z wykształcenia prawnik. Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczy również pomoc i doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych, w tym w zakresie zakładania i rejestracji stowarzyszeń i fundacji, oraz prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Trener w zakresie aspektów prawnych organizacji pozarządowych. Zajmuje się także ekonomią społeczną, w tym świadczy doradztwo oraz prowadzi szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • mieszkaniowe
 • rodzinne
 • świadczenia socjalne
 • ubezpieczenia społeczne
 • zatrudnienie i bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • obywatel a instytucje
 • pozbawienie wolności
 • spadkowe
 • konsumenckie
 • wolontariat
 • porady dla organizacji pozarządowych

 

KONTAKT:

Kom. 506 709 754

sebdio@poczta.onet.pl

 


4. ZYGMUNT KLIMCZUK

Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego, planowania strategicznego projektów i pozyskiwania środków unijnych (w tej materii z 12-letnim doświadczeniem). Absolwent  Szkoły Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego . Ukończył Podyplomowe Interdyscyplinarne Studium Europeistyki i Program Professional Tourism Marketing Management, pracuje jako konsultant w dziedzinie projektów i funduszy UE. Praktyk - doradca i współtwórca projektów oraz strategii rozwoju gmin, miast, województwa. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - zatrudnienie, edukacja, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych z zakresu przygotowywania projektów w ramach EFS. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów, w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci , ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA).

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • zarządzanie projektami
 • porady dla organizacji pozarządowych
 • ekonomia społeczna
 • zatrudnienie i bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • stosunków międzyludzkie
 • współpraca międzysektorowa
 • wolontariat
 • usługi doradcze z zakresu pozyskiwania funduszy dla organizacji instytucji

 

KONTAKT:

Kom. 665 289 138

zklimczuk@gmail.com

 


5. MAŁGORZATA KOTOWSKA

Trener, mentor, coach, doradca zawodowy. Specjalistka od budowy domów i zespołów, absolwentka Politechniki Lubelskiej. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu umiejętności liderskich, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie a także fundraisingu, strategii dla organizacji i budowania partnerstw. Ukończyła krakowską Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych, Szkołę Trenerów Fundraisingu, Akademię Skutecznego Działania Iwony Majewskiej Opiełki i Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych dla trenerów zaawansowanych w STOP. Założyciel i Prezes Fundacji Przestrzeń dla Ciebie.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • usługi doradcze z zakresu Fundraisingu
 • czyli z narzędzi i metod pozyskiwania funduszy dla organizacji i instytucji
 • wolontariat i angażowanie społeczne

 

KONTAKT:

Kom. 606 226 925

m.kotowska@poczta.onet.pl

 

 


6. PIOTR MARZĘDA

Absolwent Politologii i studiów podyplomowych na kierunku Administracja i Zarządzanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w III sektorze. Od 2007 r. związany z ZS FLOP. Od 2009 r. Dyrektor biura FLOP. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych. Brał udział w realizacji takich projektów jak „Społeczność w Szkole – Szkoła w Społeczności” realizowanym w partnerstwie KLANZA, FLOP, LOS, „Lubelska Akademia Public Relations”, „MKL – MŁODY KAPITAŁ LUDZKI” „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym”, „Akademia Umiejętności NGO 2”. Związany z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA gdzie pracował, jako Spec. ds. logistyki w projekcie „S.O.S- Samodoskonalenie Określa Sens”. Obecnie pracuje jako Koordynator projektu " Barwy Dzieciństwa" i projektu „Specjalne potrzeby edukacyjne”. Współautor i autor projektów społecznych. W 2012r Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie.  Członek komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych reprezentujący stronę społeczną w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w 2011 roku. Od 2012 r. Ekspert oceniający PO FIO oraz ASOS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • organizacje Pozarządowe (przepisy i obowiązki , jak zakładać Stowarzyszenia i Fundacje)
 • pozyskiwanie środków dla NGO
 • zarządzanie projektami
 • Pisanie Grantów (metoda projektowa)

 

KONTAKT:

Kom. 502 479 367

piotrmarzeda@op.pl

 


7. PIOTR DZIURDA

Absolwent Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowych  Studiów w zakresie doradztwa zawodowego  prowadzonego przez Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi oraz Policealnej  Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Posiada 8  letnie doświadczenie w pracy w instytucjach rynku pracy  oraz 9 letni staż jako licencjonowany doradca zawodowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków PFRON oraz EFS – szczególnie w zakresie specjalistycznych porad indywidualnych oraz grupowych obejmujących przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, wyboru zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia  przez osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, młodzieży uczącej się, osoby przebywających w zakładach poprawczych oraz  osoby korzystającym ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • pomoc społeczna
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • doradztwo dla osób niepełnosprawnych
 • fundusze PFRON

 

KONTAKT:

Kom.  505 166 443

pdziurda@o2.pl

 


8. MICHAŁ PRZEPIÓRKA

Absolwent UMCS, oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Gospodarcze i Handlowe” organizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju, Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektem” WSPA Lublin; Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwem na rynku UE” – WSPA Lublin. Pomysłodawca, inicjator i pierwszy Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie. Uczestnik prac w komisji „Przyjazne Państwo”. Finalista konkursu „Poszukiwany” ogólnopolskiego studenckiego miesięcznika „Dlaczego”. Działacz samorządu UMCS, AIESEC Lublin. Koordynator dwóch projektów międzynarodowych (Bussines Expansion i United School) z udziałem 40 krajów. Koordynator projektów (m.in. Wmiksuj się w fundusze unijne, Pieniądze na wyciągnięcie na ręki, Eurodeputowany a przedsiębiorczość, Salon Biznesu, Polska Przedsiębiorcza, Konkurs na Biznesplany). Współorganizator dwóch edycji konferencji Netvision 5 I 6 Ogólnopolskiego Seminarium organizowanego przez Politechnikę Gdańską jako Brand Manager i External Relations Manager. Autor Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – teoria i dobre praktyki na przykładzie województwa lubelskiego Lublin 2008 Współzałożyciel stowarzyszenia promującego miasto Lublin – „Kocham Lublin” www.kochamlublin.com Międzynarodowy obserwator podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie – 26 grudnia 2004. Od kwietnia 2008 członek zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster. Od marca 2009 Członek Miejskiej Rady Zatrudnienia ciała doradczego Prezydenta Miasta Lublin. Współautor akcji "Oddaj stary rower". Obecnie zatrudniony w Urzędzie Miasta Lublin na stanowisku oficera rowerowego.(odpowiedzialny za realizację polityki rowerowej w mieście Lublin) Współtwórca dwóch uchwał Rady Miasta Lublin – Polityka Rowerowa Miasta Lublin oraz Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin. Prezes Zarządu Fundacji Współpracy Regionalnej Europrogres.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • zatrudnienie i bezrobocie
 • własny biznes
 • porady dla organizacji pozarządowych
 • obywatel a instytucja
 • wolontariat
 • współpraca międzysektorowa
 • ekonomia społeczna
 • obywatel a instytucja
 • partycypacja społeczna
 • akcje społeczne

 

KONTAKT:

Kom. 603 903 905

michal.przepiorka@gmail.com

 


9. PAWEŁ SZAST

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym poprzez działalność na rzecz wielu organizacji społecznych. Członek stowarzyszenia „Rozwój i Bezpieczeństwo” w ramach którego organizuje prelekcje z zakresu prawa dla mieszkańców powiatu kraśnickiego. Członek zarządu fundacji „Czas dla życia”. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i obywatelskim, sporządzaniu pism procesowych w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego, pracy ubezpieczeń społecznych oraz windykacji należności.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • porady obywatelskie i społeczne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo administracyjne
 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • ubezpieczenia społeczne

 

KONTAKT:

Kom. 505 400 383

pszast@gmail.com

 


10. MARCIN ŚNIEŻEK

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, student  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa i Administracji, studia prawnicze. Ukończył: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Studia Podyplomowe: Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy.

Odbyte szkolenia i kursy min.: „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz komercjalizacja wyników badań naukowych” - Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., „Prawne aspekty własności intelektualnej, w tym przemysłowej” – Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.. "Negocjacje w biznesie" – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, "AKADEMIA MANAGERA" – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Doświadczenie zawodowe:

od 2005 r. Prezes Zarządu „Lex Generis” Sp. z o.o. w Lublinie

od 2000 r.-działalność gospodarcza „Lex Inkasso Int” w Lublinie- dochodzenie roszczeń finansowych i obrót wierzytelnościami

Organizacje społeczne:

2000 - Fundacja Współpracy Regionalnej Europrogres – wiceprezes zarządu

2008 - współzałożyciel Stowarzyszenia „Obywatele dla Lublina”

2006 - współzałożyciel KW Blok Obywatelski Kochamy Lublin, pełnomocnik finansowy komitetu

2004 - Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Społecznych”- członek i współzałożyciel

1998 - 2006 Stowarzyszenie Młodzi Demokraci – członek i współzałożyciel w województwie

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • prawo handlowe
 • prawo cywilnego
 • obrót wierzytelnościami firm
 • pomocy dla osób zadłużonych, posiadających długi wobec instytucji finansowych i banków
 • postępowania egzekucyjnego

 

KONTAKT:

Kom. 502 266 843

msniezek@wp.pl

 


11. AGNIESZKA SZYPULSKA

Absolwentka Politechniki Radomskiej na wydziale Ekonomia - specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenie w planowaniu, realizacji, koordynowaniu projektów społecznych.

Od 2010 r. odpowiada w  Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie za działania informacyjno-promocyjne. Zajmuje się realizacją strategii promocyjnej Ośrodka poprzez kontakty z otoczeniem zewnętrznym oraz aktywne pozyskiwanie jego klientów.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych
 • zarządzanie projektami społecznymi

 

KONTAKT:

Kom. 507 334 706

agnieszkas@flop.lublin.pl

 


12. MARCIN GIZA

Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie specjalizujący się w pozyskiwaniu środków z EFS na rozwój kapitału ludzkiego. Członek Podkomitetu Monitorującego POKL Województwa Lubelskiego, członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie, członek Grupy Roboczej ds. RPO 2014-2020, członek Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • pozyskiwanie środków na projekty społeczne
 • realizacja projektów społecznych

 

KONTAKT:

marcing@flop.lublin.pl

 


13. MAŁGORZATA ZMYSŁOWSKA

Od 2004 jest  prezesem Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Artos”. W 2011 została wiceprezesem fundacji „Błogosławieni Ubodzy”. Posiada duże doświadczenie w doradztwie dla organizacji pozarządowych dotyczące pisania i realizacji projektów. Przeprowadziła 488 godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie w zakresie różnych aspektów działalności NGO. Posiada doświadczenie trenerskie w szkoleniach dotyczących edukacji obywatelskiej, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, pisania i zarządzania projektami, źródeł finansowania NGO, edukacji regionalnej, edukacji rozwojowej, fundraisingu, wolontariatu. Od 2011-2013 oceniała wnioski w ramach  Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • współpraca międzysektorowa
 • wolontariat,

 

KONTAKT:

Kom. 788 619 085

gosiazm@op.pl

 


14. MAŁGORZATA SUPRYNOWICZ

Prawnik, specjalista w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego oraz prawa organizacji pozarządowych

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • gospodarka mieszkaniowa
 • prawo rodzinne
 • zatrudnienie i bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • obywatel a instytucje
 • pozbawienie wolności
 • prawo spadkowe
 • prawo konsumenckie
 • prawo własności
 • współpraca międzysektorowa
 • wolontariat

 

KONTAKT:

malgorzata-w-s@o2.pl

 


15. KAMILA NIZIOŁEK-DUDA

Absolwentka studiów doktoranckich z zakresu prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z poradnictwem prawnym i obywatelskim świadczonym na rzecz osób i instytucj.  Trener/wykładowca z zakresu prawa, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomii społecznej. Autorka artykułów o tematyce prawniczej oraz współautorka podręczników z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • prawo cywilnego
 • prawo gospodarczego
 • prawo konsumenckie
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • pozyskiwanie środków na własny biznes
 • ekonomia społeczna

 

KONTAKT:

Kom. 513 080 386

k.niziolek@poczta.fm

 


16. KATARZYNA WOŹNA

Wykształcenie wyższe – ekonomiczne. Studia podyplomowe o specjalności – rachunkowość. Ukończony kurs trenerski – „Metodyka prowadzenia zajęć”. Posiada Certyfikat Księgowy – wydany przez Ministra Finansów. Na co dzień pracujE w dużej firmie na stanowisku – specjalista ds. księgowości oraz zajmuje się prowadzeniem finansów w stowarzyszeniu.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • Księgowość NGO
 • opodatkowanie małych firm
 • podstawy rachunkowości
 • Podatek VAT

 

KONTAKT:

Kom. 783 550 102

kwozna@op.pl

 


17. Dr JAN MOJAK

Radca prawny wykonuje praktykę prawniczą prowadząc  Kancelarię Radcy Prawnego. Pracuje również w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, jest profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończył Faculté Internationale de Droit Comparé – Amsterdam, Bruksela, Trento. Odbył staż naukowy na uniwersytetach w Monachium i Wiedniu. W latach 1991–1994 był doradcą Komisji Papierów Wartościowych. Jest konsultantem Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu oraz Senatu RP, autorem i współautorem około 150 publikacji, m.in.: Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Lublin 1990 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej); Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999; Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000; Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2012; Komentarz do kodeksu cywilnego, red. K. Pietrzykowski, t. I i II, Warszawa 2011; Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005; Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009; Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie, Warszawa 2009; Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie, Lublin 2013.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • Prawo cywilne
 • rawo handlowe
 • Prawo bankowe
 • Prawne zabezpieczenia wierzytelności
 • Prawo papierów wartościowych
 • Prawo konsumenckie

 

KONTAKT:

Kom. 81 532 64 34

jan.mojak@poczta.onet.pl

 


18. ANETA SAPUŁA

Absolwent pedagogiki oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami i funduszami UE na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła kurs trenera/ edukatora. Pracuje w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku na stanowisku specjalisty ds projektów społeczno- kulturalnych.   Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu wolontariatu, komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole. W roku 2005 założyła Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku i nim zarządza, zaś w 2008 r. współzałożyła Świetlicę Środowiskową „Słońce na dłoni”.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • Wolontariat
 • pozyskiwanie środków dla NGO
 • zarządzanie projektami
 • Stosunków międzyludzkie

 

KONTAKT:

Kom.  503 138 664

anetasapula@op.pl

 


19. NATALIA GMURKOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Politologia – magister stosunków międzynarodowych. Zainteresowania naukowe związane z  krajami Partnerstwa Wschodniego, praca nad rozprawą doktorską dot. Programu „Przejrzysta Polska” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w III sektorze. Autorka, koordynatorka oraz ekspertka projektów międzynarodowych w ramach programów Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP, CIUDAD Komisji Europejskiej, Norweski Mechanizm Finansowy, programu Wsparcie Demokracji Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Fundacji im. Roberta Boscha Stiftung, Młodzież w Działaniu, innych.

Ekspertka ds. oceny Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), a także Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Prezeska Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód. Członkini Koalicji „Proste Granty” zrzeszającej organizacje pozarządowych z całej Polski. Wiceprezeska Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „Szlak” do 2010 r. Członkini Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łęcznej przez dwie kadencje. 2005 – 2010 - kolega-doradca w Klubie Wsparcia Koleżeńskiego w Łęcznej we współpracy w PUP w Łęcznej przy stowarzyszeniu „Szlak”. Ekspertka w zakresie nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, integracji europejskiej, zarządzania projektami, międzysektorowych partnerstw lokalnych oraz współpracy międzynarodowej.

 

OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • pozyskiwanie środków dla NGO na działania międzynarodowe, w tym młodzieżowe
 • zarządzanie projektami, w tym międzynarodowymi,
 • współpraca międzysektorowa,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • usługi doradcze z zakresu pozyskiwania funduszy dla organizacji instytucji
 • oraz ogólne porady obywatelskie.

 

KONTAKT:

n.gmurkowska@vp.pl

 

 

Do pobrania

_________________________________________________________

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie.PDF

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie.PDF

Karta Usługi Doradczej Osoby Fizyczne.PDF

Karta Usługi Doradczej Organizacje Pozarządowe.PDF

Lista Obecności Doradztwo Grupowe.PDF

 

 

Poradnik dla organizacji pozarządowych. Internetowe Centrum Wsparcia

_________________________________________________________

Chcę założyć stowarzyszenie / fundację

Stowarzyszenie zwykłe

Organizacje pożytku publicznego i 1%

Pieniądze w organizacji

Pracownicy / współpracownicy /  wolontariusze

Księgowość w organizacji

Współpracuję z administracją

Standardy współpracy z administracją

Współpracuję z biznesem

Współpracuję z mediami

 
 

 

 

Poradnik dla administracji publicznej współpracującej z organizacjami pozarządowymi

_________________________________________________________

Na czym polega współpraca merytoryczna administracji z organizacjami pozarządowymi?

Źródło: http://administracja.ngo.pl/